Στο κέντρο Ξένων γλωσσών διδάσκονται Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, και Ρώσικα. Υπάρχουν τμήματα είναι για όλες τις ηλικίες, για παιδιά νηπιαγωγείου (Pre-Junior),δημοτικού, εφήβων, έως και ενηλίκων. Ειδικά για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία για τις κατάλληλες εξετάσεις και την διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Τα τμήματα δημιουργούνται για όλα τα επίπεδα γνώσεων, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και ειδικά τμήματα για εντατικά μαθήματα, καλοκαιρινά τμήματα, ή με προσανατολισμό στις εξετάσεις. Είναι ολιγομελή ενώ μπορεί να υπάρξουν και μαθήματα με εξατομικευμένη διδασκαλία.

Τα μαθήματα ξένης γλώσσας ακολουθούνται από αντίστοιχες εξετάσεις σε όλους τους φορείς και τα επίπεδα.

Αρχικά γίνεται η επιλογή του προγράμματος σπουδών, των εποπτικών μέσων και υλικών διδασκαλίας. Κατόπιν εστιάζουμε στο να χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης με τον μαθητή και τον γονέα ο οποίος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόοδο του παιδιού του. Μοντέρνες μέθοδοι διδασκαλίας προσαρμοσμένοι στην ηλικία και το μαθησιακό στυλ του κάθε μαθητή ατομικά χρησιμοποιούνται στην τάξη, όπως η βιωματική εκπαίδευση μέσα από πρότζεκτς, ομαδικές εργασίες και συνεργασίες με άλλα σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό.