Έγινε η απονομή πτυχίων στους αγαπημένους μας μαθητές. Δείτε μερικές φωτογραφίες από την απόνομη.